top of page

Erfaringer fra Veje til Vildnis

Skoven 2020

Naturpleje i Skoven 2020 blev en spændende og lærerig proces, som stadig er i gang. Og det bliver den ved med at være i mange år endnu. Baggrunden for de tiltag vi har iværksat er tiltag som Vild Med Vilje har vejledt os i. Målet er føde og bosteder til flere spændende arter. Der er mange muligheder, vi lister dem vi har valgt op nedenfor. Hvis du selv går i gang med at veteranisere træer, anbefales at man får en professionel til det. Det er ikke så nemt som det ser ud.

I det følgende vil der være en beskrivelse af hvad vi har gjort, og til slut hvad vi har planlagt for 2021.


  1. At fælde træer. Dette for at skabe en lysning. I lysningen åbnes op for tilkomst af nye arter og giver varme til fx jorddiget, hvor blandt andet jordbier er glade for varm og løs jord.


Der er blevet fældet træer hvor stammerne er blevet stående til glæde for arter, der lever af eller i dødt opretstående ved.

2. At veteranisere træer. Dette fordi der lever hundredevis af forskellige dyr og planter i og omkring gamle og døende træer. Vi har dog ikke så mange gamle træer i Danmark mere. Aldringsprocessen kan speedes op ved at lave skader på træerne som efterligner naturens egne metoder, som storm, lynnedslag og brand. Det vigtige er at træet ikke dør. Diget ved kirsebærlunden er et eksempel på veteranisering af træer gennem måske hundrede år. De er stynet igen og igen, og der er dannet hulrum og gode levesteder for masser af insekter, mens poppeltræerne stadig lever i bedste velgående.


Vi har fældet træer og ladet stammen stå. Stammerne er i forskellige højde. Vi har ladet flere stammer ligge i skovbunden. Der lever forskellige arter i opretstående stammer og i vandrette stammer.


Vi har lavet 'ringning' af et enkelt træ; fjernet bark hele vejen rundt en stamme eller en gren. Målet var at det skulle gå ud, og dø langsomt hen, mens spændende arter kunne leve af det eller i det. Ringningen blev foretaget i marts, men sprang ud som om intet var hændt, og lod sig ikke mærke af vores brutale håndtering af stammens bark. Et livskraftigt træ! I 2021 vil vi tage stilling til om det får lov at stå med skaden, eller om vi laver en dybere eller bredere ring.
Mange grene og stammer har vi ladet ligge. Der er behov for dødt ved i den danske natur, da der er for lidt til de arter der lever i eller af det. Her ses et eksempel på en stamme der er blevet spist (ikke fra stien, men fra egen have).

Sådan håber vi at vores stammer efterhånden vil se ud. Det vil tage lang tid, men du kan følge processen ved at komme igen og igen år efter år i vores lille skov-område på Veje til Vildnis-stien. God fornøjelse

Vil du læse mere om naturpleje for træer og skove, så kan flg. litteratur måske inspirere:

Miljøministeriets vejledning af naturpleje , som gennemgår skovpleje på et mere overordnet niveau.

33 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page