top of page

NATURPLEJE

Mere vild natur, er målet.

Vi ønsker at være en slags natureksperimentarium, hvor vi eksperimenterer kvalificeret med naturpleje, besøgende kan følge med, lege i det, blive klogere på det og ikke mindst afprøve det hjemme.

Den naturpleje vi laver og formidler har til formål at få flere forskellige arter tilbage til de små og store potentielle naturområder der findes i landskab og haver.

Vi viser at små tiltag kan gøre store forskelle:

- Slå græs og fjerne det vi slår. Det fjerner næring og giver plads til næringsfattige arter. 

 Slå med le, så der opstår tuer og løs jord under planterne. 

- Skab forskellighed i landskabet, så der er både gamle og nye træer, både lodret og vandret dødt ved, både sol og skygge, både sten og jord, både åbne og lukkede områder. 

- Bevarelse af skel mellem marker, undgå fældning af gamle træer. 

 

Det lokale lelaug Le og Lo låner leer ud til medlemmer og bistår projektets naturpleje ved at låne leer ud til workshops og ved behov. De har leer til både børn og voksne, så til vores workshops er alle velkomne til at være med til naturpleje via le-slåning. 

Idet Veje til Vildnis ligger langs en konventionel dyrket mark, er der også opmærksomhed på hvordan man som landmand kan gøre en forskel. Ikke kun gennem sine eventuelle naturområder, men også gennem sin dyrkning og bevarelse af skel mellem markerne.

bottom of page