top of page

OM

PROJEKT VEJE TIL VILDNIS

Veje til Vildnis er et natur-formidlingsprojekt, som udspiller sig på en 1,8 km lang sti i det åbne land. 

Vi ønsker at vække nysgerrigheden overfor, hvordan man kan forbedre vilkår for forskellige arter i den danske natur langs mark, skel og sø. Dette ved at præsentere forskellige typer naturpleje, som kan benyttes på forskellige jordtyper. 

 

Projektet er målrettet børn fra før-skolealderen til voksne, lægmand som landmand og der vil under projektets forløb være spændende og lærerige workshops, hvor alle vil kunne deltage. Særligt Egebjerg Skole har en aktie i at formidle til besøgende børn.

Derudover håber vi at kunne inspirere til etableringen af et netværk af naturplejere, der deler viden, erfaringer og fælles stunder. 

 

Nedenfor står lidt om, hvilken rolle involverede aktører har i projektet. Ønsker du at vide mere om dem specifikt, så gå til LINKS og klik ind til deres egne hjemmesider. Ønsker du at blive aktør i projektet, så bliv inspireret på siden DELTAG: din vej til vildnis 

Lisbeth er gårdejer og med sine gode ideer, hårdt arbejde,  jordlodder og kloge input bidrager hun kontinuerligt  til at realisere projektet. 

Vild Med Vilje bidrager med faglige kompetencer og erfaring med naturpleje og har fra start været engageret i projektet. De afholder flere workshops i løbet af projektperioden. 

Natur/teknik lærer Jan Barslund, laver formidlings-materiale med skolens elever. Produktet fremlægges på workshops og via

 QR-koder på stiens skilte.

Vilde bier i Danmark bistår projektet med viden om føde og boligmuligheder for bier. De afholder flere workshops hvor særligt børn er målgruppen. 

Mie Bonde er en ildsjæl med interesse for vild natur. Fandt sammen med Lisbeth Ulrich Hansen om projektet og søgte penge til realisering heraf. 

Uddannet MPF og sygeplejerske

Egebjerg Bylaug er en af Odsherreds mest aktive bylaug med masser af erfaring med lokale projekter og engagement.

EGEBJERG BYLAUG

PROJEKTLEDER

EGEBJERG SKOLE

LODSEJER

VILD MED VILJE

VILDE BIER I DANMARK

Naturteamet, var hurtig til at bese biotopen, og komme med faglige input og inspiration til den videre proces. De har endvidere vejledt og godkendt oprensning af mosen. 

LE OG LO

ODSHERREDS KOMMUNE

Le og Lo er et lokalt le-laug, der støtter op om projektet med udlån af leer og hjælp til le-slåning. 

En gruppe fagstærke frivillige der under kommunens Grønt Råd har fået midler til at øge bevidstheden og arealerne for bierne i Odshereds Kommune i en periode. Veje til Vildnis´projektleder har siddet med i Odsherrds Bi-gruppe og har her fået faglig sparring og engagement via lokale videnspersoner.

ODSHERREDS BI-GRUPPE

Egebjerg Bylaug:
Formand: Lena Faurschou
egebjergbylaug@gmail.com
Projektleder:
Mie Bonde
vejetilvildnis@gmail.com
Tlf. 61665256
Lodsejer:
Lisbeth Ulrich Hansen
luh@seges.dk

KONTAKTOPLYSNINGER

bottom of page