top of page

Erfaringer fra Veje til Vildnis

Naturpleje på engen i 2020

Opdateret: 14. feb. 2021

Vi har igen i år haft lidt udfordringer med forpagtningsaftalen. Derfor blev der kun slået til efteråret i år og fordi engen er en del af forpagtningen, er vi stadig låst i forhold til de ansøgninger landmanden laver til EU-støtte. Vi har igen i år forsøgt at få engen udtaget af forpagtningen. Vi krydser fingre for at det kan lade sig gøre.

Hvad vi har lært: Det er afgørende for naturpleje at der bliver søgt tilskud der understøtter ens naturplejeplaner, da man som landmand risikerer at miste al sin støtte hvis man på ét areal ikke lever op til støttens vilkår.

Landbrugsorganisationerne har rådgivere i Naturpleje og 23/4 2021 planlægger vi at afholde en workshop for interesserede planteavlere, om biodiversitet og støttemuligheder.


I 2020 bestod vores naturpleje på engen i at få slået engen med opsamling. Den opsamlede biomasse blev placeret på matriklen i den allerede etablerede bunke af pile-træsrester og tagrør, der er placeret midt på engen.

Fordelen ved at have denne bunke af biomasse er at den agere bolig for snoge og andre smådyr, der nyder godt af dødt ved, kvas og skjul. Det er ikke alle der er lige nemme at få øje på, men der er set 1 snog på engen i 2020.

Ulempen ved bunken er det kvælstof den producerer over tid. Derfor er bunken placeret lavt på engen, så kvælstoffet fra bunken bliver på så lille område som muligt. Den er ligeledes placeret et godt stykke væk fra søen, så kvælstoffet ikke påvirker søen indhold af kvælstof negativt.
I 2020 har vi afholdt en workshop i Le-slåning. Det spredte begejstring for kunsten at slå med le for både små og store, kyndige og novicer. Le og Lo var sammen med Jørgen Stoltz fra Odsherreds Bi-gruppe til at vise deltagere hvordan le-slåning skulle "skæres".

Succesen gentages i 2021, hvor vi vil afholde workshop i le-slåning 18. september. Mere herom på FB side og i Kalenderen.

Det er målet i 2021 at få mulighed for at slå flere gange og helst en halv eng om foråret og den anden halve i efteråret. Dette for ikke at fjerne al græs og blomster på samme tid, til glæde for bl.a. græshopper, sommerfugle og snoge.

Der er endnu ikke så mange spændende arter på engen, men vi håber på spredning af de få der er set. Det er Kattehale,


Rank Vejsennep, Kornvalmue, Eng-brandbærer, Høst-borst (ikke verificeret, kan også have været Alm. Kongeåen?) butbladet skræppe, Salomons lysestage, Korsknap og Vorterod.


Alle arterne er kvalificeret via iNaturalists forslag, så nævnte liste er med forbehold for fejl.

7 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Eng

Comments


bottom of page