top of page

Erfaringer fra Veje til Vildnis

Blomsterengen blev til

Opdateret: 25. mar. 2020

Før projektets start, var planen at lave en blomsterstribe med udtaget mark, hvorpå vi havde planlagt at udlægge 3 stykker: ét med såning af hjemmehørende frø, ét med høslet fra nærliggende gravhøj med interessante arter og ét som fik lov at stå.

Vi vidste imidlertid ikke hvilken positiv etableringen af en cykelsti ville få. Et hjørne af marken blev brugt til lager for store bunker med grus og småsten. Da cykelstien var færdig blev et stort område efterladt med næringsfattigt grus ovenpå den næringsrige landbrugsjord. Her opstod derfor et område med pionerblomster helt af sig selv. Der kom valmue, vejbred, kamille, vild magurit og en del andre hjemmehørende arter. Inden vi så denne flora havde vi sået den yderste del af hjørnet med hjemmehørende arter med frø doneret af Odsherreds Bi-gruppe.

Således er vores blomstereng blevet et stykke hvor vi kan følge udviklingen af en nyetableret bar næringsfattig jord samt tilsåning af jordstykke. Vi vil undervejs i projektet følge hvilke arter der kommer til. Hvis du vil være med, så gå ind på DELTAG og se hvordan.


17 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

コメント


bottom of page